Konferencja ISAT’ 2018

Prezentacja nowoczesnych koncepcji i aplikacji systemów informatycznych, architektury oraz technologii wspierających współczesne systemy informacyjne – to tylko niektóre założenia międzynarodowej konferencji ISAT’ 2018 (Information Systems Architecture and Technology), która odbędzie w Nysie w dniach 16-18 września 2018 r.

Wydarzenie adresowane jest do środowiska naukowego, osób zaangażowanych w rozwój systemów informacji biznesowej, aplikacji komputerowych oraz do konsultantów, pomagających wdrażać technologie informacyjne, komputerowe i komunikacyjne. Celem spotkania jest natomiast integracja szeroko rozumianych specjalistów IT- informatyków (twórców oprogramowania i technologii informacyjnych) oraz użytkowników systemów informatycznych.

Program konferencji zakłada prezentację nowoczesnych koncepcji i aplikacji systemów informatycznych, architektury i technologii, które wspierają współczesne systemy informacyjne, uwzględniające wpływ wiedzy, informacji, technologii komputerowych i komunikacyjnych na zarządzanie organizacjami. Tradycyjnie podczas ISAT prezentowane będą również prace naukowe przygotowane przez młodych naukowców i doktorantów.

W czasie 38 lat w konferencji wzięli udział naukowcy z wielu krajów świata: USA, Kanada, Australia, Meksyk, Niemcy, Słowacja, Ukraina, Rosja, Czechy, Rumunia, Indonezja itd. Przez 35 lat prace były publikowane przez Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej w serii Biblioteka Informatyki Szkół Wyższych. Od 2015 r. są publikowane przez Springera i prezentowane w głównych portalach, na przykład Web of Science.

Konferencja odbędzie się w Hotel Court Park i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie.