Historia

Katedra Informatyki (K3) powstała na mocy Zarządzenia Wewnętrznego Rektora nr 110/2014 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Informatyki i Zarządzania. Weszło ono w życie 1 grudnia 2014 r. i wtedy też  oficjalnie rozpoczęliśmy działalność.

Pracownikami Katedry Informatyki została część pracowników rozwiązanego Instytutu Informatyki.

Pozostali pracownicy Instytutu Informatyki zasilili szeregi Katedry Systemów Informatycznych (W8/K1) oraz Katedry Inteligencji Obliczeniowej (W8/K2).

Instytut Informatyki (I-32) został powołany 1 września 2008 r. i powstał z połączenia Instytutu Informatyki Technicznej oraz Instytutu Informatyki Stosowanej.

Instytut Informatyki Technicznej (I-17) powstał w 1982 r. jako Instytut Sterowania i Techniki Systemów. W grudniu 2004 r. zmienił nazwę na Instytut Informatyki Technicznej.

Instytut Informatyki Stosowanej (I-31) powstał 1 grudnia 2004 r. z połączenia Wydziałowego Zakładu Informatyki  oraz Wydziałowego Zakładu Systemów Informacyjnych.

Wydziałowy Zakład Informatyki (WZI) wywodzi się z Centrum Informatycznego Politechniki Wrocławskiej, które w 1996 r. w wyniku reorganizacji zostało podzielone na: Wydziałowy Zakład Informatyki na Wydziale Informatyki i Zarządzania oraz Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (WCSS). Centrum Informatyczne Politechniki Wrocławskiej, jako jednostka Politechniki Wrocławskiej, funkcjonowało od 1971 roku, chociaż nazwa ta pojawiła się dopiero w 1992 r. Wcześniej był to Ośrodek Obliczeń Numerycznych – od 1971 roku, Centrum Obliczeniowe – od 1973 roku, Centrum Informatyczne – od 1992 roku.

Wydziałowy Zakład Systemów Informacyjnych wywodzi się z Zakładu Systemów Informacyjnych, który powołany został w Bibliotece Głównej i OINT dnia 1 stycznia 1972 r. przez Rektora Politechniki Wrocławskiej z inicjatywy ówczesnego dyrektora BG i OINT dra inż. Czesława Daniłowicza. Podstawowym zadaniem Zakładu było projektowanie i wdrażanie systemu automatycznego przetwarzania informacji naukowej (APIN).

Kierownikiem Katedry Informatyki jest prof. dr hab. Jerzy Świątek.