Studia podyplomowe

Android i iOS – nowoczesne aplikacje mobilne

Celem studiów podyplomowych “Android i iOS – nowoczesne aplikacje mobilne” jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności tworzenia aplikacji mobilnych działających na dwóch najbardziej popularnych platformach – Android i iOS. W trakcie studiów zaprezentowane zostaną zasady projektowania aplikacji mobilnych oraz programowania tych aplikacji w Javie (Android) oraz w języku Swift (iOS). Przedstawiona zostanie również alternatywna metoda konstruowania aplikacji mobilnych za pomocą środowisk programistycznych (frameworków). Uczestnikom studiów dostarczona zostanie również wiedza i umiejętności konstruowania mobilnych, responsywnych witryn internetowych.

Absolwent studiów podyplomowych “Android i iOS – nowoczesne aplikacje mobilne” posiada aktualną wiedzę o zasadach projektowania interfejsów, językach i środowiskach programowania oraz metodach testowania aplikacji mobilnych funkcjonujących na platformach Android i iOS. Wiedzę tę uzyskuje w trakcie 136 godzin wykładów prowadzonych przez doświadczonych specjalistów.

Uzupełnić i poszerzyć tę wiedzę o umiejętności praktyczne pozwalają zajęcia laboratoryjne i projektowe w wymiarze 136 godzin. W trakcie tych zajęć absolwent studiów podyplomowych nabywa umiejętność posługiwania się zintegrowanymi środowiskami programistycznymi (Android Studio, Xcode) oraz poznaje w praktyce zasady projektowania i programowania responsywnych aplikacji mobilnych oraz ich uruchamiania i testowania na indywidualnych stanowiskach laboratoryjnych. Dodatkowo przekazywane są praktyczne informacje o zasadach umieszczania aplikacji mobilnych w przestrzeni publicznej oraz podstawach działań marketingowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie studium