Pracownia Semiotyki Obliczeniowej i Technologii Interakcyjnych

KATARZYNIAK RADOSŁAW PIOTR PROF. NADZW.
LORKIEWICZ WOJCIECH ADIUNKT
POPEK GRZEGORZ ADIUNKT
SOBECKI JANUSZ PROF. NADZW.

Zakres i cel działalności

W pracowni Semiotyki Obliczeniowej i Technologii Interakcyjnych realizowane są badania podstawowe i rozwojowe z zakresu analizy, modelowania i projektowania technicznych narzędzi semantycznej komunikacji i interakcji użytkownika z systemami informatycznymi oraz inteligentnym otoczeniem (np. inteligentnym budynkiem, spersonalizowanym i interaktywnym środowiskiem pracy i wypoczynku, itd.). Długoterminowe cele badawcze pracowni koncentrują się wokół następujących obszarów problemowych:

 • badań podstawowych i rozwojowych w zakresie lingwistyki interaktywnej (interactive linguistics),
 • analizy, modelowania i projektowania wbudowanych systemów semiotycznych (systems of ambient & pervasive semiotics),
 • analizy, modelowania i projektowania procesu semiozy w systemach sztucznych i naturalnych (computational semiosis),
 • analizy, modelowania i projektowania systemów interakcyjnych (interactive systems),
 • badań teoretycznych i rozwojowych w zakresie modelowania użytkownika oraz metod i modeli rekomendacji (user modeling and recommendation techniques),
 • badań teoretycznych i rozwojowych w zakresie użyteczności systemów interaktywnych (usability and user experience studies),
 • elementów semiotyki medycznej (medical semiotics),
 • elementów zoosemiotyki (zoosemiotics).

W oparciu o dostępną bazę laboratoryjną pracowni i pod kierunkiem jej pracowników realizowane są indywidualne projekty dydaktyczne (inżynierskie i magisterskie) oraz przewody doktorskie ściśle związane z badaniami i pracami rozwojowymi z zakresu semiotyki obliczeniowej i technologii interakcyjnych. Przy pracowni afiliowane są dwa studenckie koła naukowe.

Laboratoria związane z pracownią

 1. Laboratorium Systemów Zorientowanych na Usługi oraz Interakcji Człowiek-Komputer
  Kierownik laboratorium: dr hab. inż. Janusz Sobecki, prof. PWr.
 2. Laboratorium Wbudowanych Systemów Agentowych
  Kierownik laboratorium: dr inż. Wojciech Lorkiewicz, adiunkt.