Koła naukowe

Koło Naukowe Interakcji Człowiek-Komputer

Koło powstało w ramach Laboratorium Interakcji Człowiek-Komputer, które funkcjonuje na Politechnice od 2007 r. Na początku miało ono nazwę Laboratorium Jakości Oprogramowania. Podczas spotkań koła prowadzone są prace dotyczące różnych dziedzin HCI – m.in. badania użyteczności paneli dotykowych, interakcji człowieka z interfejsami dotykowymi, badania użyteczności aplikacji mobilnych oraz wykorzystania technologii eye-trackingowych. W ramach koła współpracowaliśmy również z firmami (np. ADUMA S.A., ówczesny lider na polskim rynku technologii interaktywnych). Badania przeprowadzone przez członków koła:

 • badania użyteczności stron internetowych i aplikacji mobilnych,
 • sterowanie kursorem komputera za pomocą wzroku,
 • eye tracking mediów wizualnych,
 • zbieranie danych z ekranów dotykowych,
 • rozpoznawanie gestów w interakcji z ekranami dotykowymi,
 • badanie eye trackingowe interfejsów kinetycznych,
 • śledzenie gestów użytkownika w interakcji kinetycznej,
 • realizacja zgłoszenia patentowego „Sposób wspomagania procesu dokonywania zakupów przez osoby niepełnosprawne i układ do dokonywania zakupów przez osoby niepełnosprawne”.

Opiekun: dr hab. inż. Janusz Sobecki, prof. PWr.

Witryna Koła

Koło Naukowe Uczenia Maszynowego “ESTYMATOR”

W skład koła wchodzą studenci, doktoranci i pracownicy naukowi Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Celem koła jest poszerzanie wiedzy i śledzenie nowych trendów w dziedzinie uczenia maszynowego (ang. machine learning).

Opiekunowie koła: dr inż. Adam Gonczarek i dr inż. Jakub Tomczak

Witryny Koła tutaj i tutaj.

MIT – Mobile Information Technologies

Koło skupia osoby zainteresowane technologiami usługowymi oraz mobilnymi. W ramach prac MIT prowadzone są prezentacje i warsztaty z zakresu architektury zorientowanej na usługi, m.in. z dziedziny kompozycji usług, opisu semantycznego usług i wymagań na usługi, zarządzania jakością usług w środowiskach zwirtualizowanych oraz Internetu Rzeczy – w szczególności inżynierii ruchu, rozwiązań związanych ze strumieniowym przesyłaniem i przetwarzaniem danych oraz implementacji rozwiązań na platformy mobilne i systemy wbudowane.

Dodatkowo członkowie koła uczestniczą w realizacji projektów badawczych oraz projektów realizowanych we współpracy z biznesem. Pozwala im to na rozwijanie praktycznych umiejętności z zakresu projektowania i implementacji rozwiązań dla systemów usługowych i Internetu Rzeczy oraz na rozwój unikalnych umiejętności badawczych, pomocnych w realizacji prac magisterskich.

Opiekun: dr inż. Paweł Świątek

Online Systems Developers (OSD)

Koło rozpoczęło działalność w 2008 r. Głównym celem jego działalności jest szerzenie wiedzy dotyczącej technologii webowych wśród studentów. Cele statutowe koła to:

 • analiza i tworzenie systemów internetowych z wykorzystaniem najnowszych metod i narzędzi,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz zarządzania projektami,
 • udział w warsztatach i seminariach naukowych,
 • poszerzanie wiedzy z zakresu technologii internetowych,
 • prowadzenie badań nad zastosowaniem metod Data Mining w systemach internetowych,
 • nawiązywanie współpracy z firmami z branży IT oraz ze środowiskiem naukowym.

Opiekun: dr inż. Ziemowit Nowak

Witryna Koła

Technologie Mobilne, Multimedialne i Komunikacyjne “TeMoMuKo”

“TeMoMuKo” zostało założone w 2012 r. na Wydziale Informatyki i Zarządzania. Skupia osoby zainteresowane szeroko pojętą tematyką wymienionych w nazwie technologii.
Koło prowadzi warsztaty, kursy i współorganizuje konferencje, związane tematycznie z prezentacją nowych rozwiązań w obszarze systemów mobilnych i multimedialnych, funkcjonujących pod kontrolą systemów Android i iOS.
Członkowie koła uczą się m.in. tworzyć aplikacje mobilne oparte o platformy Android i iOS, prowadzić własne projekty informatyczne oraz tworzyć rozwiązania gotowe dla wdrożenia biznesowego.
Organizowane są również spotkania z przedstawicielami wiodących firm funkcjonujących na rynku aplikacji mobilnych i telekomunikacyjnych. Szczególnie ten ostatni aspekt działania koła jest istotny, ponieważ w trakcie spotkań możliwe jest pozyskanie wiedzy na temat praktyki prowadzenia własnej firmy.

Opiekun: doc. dr inż. Krzysztof Waśko

Witryna Koła