Odszedł od nas prof. Adam Grzech

Prof. zw. dr hab. inż. Adam Grzech urodził się w 1954 r. w Dębicy. Był Absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej (1977). Uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w Instytucie Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej w 1979 r., stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie informatyki w 1989 r. a tytuł naukowy profesora w 2003 r.

więcej »