Informacje o Katedrze

Katedra Informatyki i Inżynierii Systemów (K44/W8/D03) powstała w wyniku przekształcenia Katedry Informatyki Wydziału Informatyki i Zarządzania (W8) Politechniki Wrocławskiej. Powstała 1 grudnia 2014 r. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek.

Jednostka zatrudnia 9 pracowników samodzielnych, w tym 3 osoby z tytułem profesora. Lista wszystkich pracowników dostępna jest tutaj.

Do zadań Katedry należy prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej.

Pracownicy jednostki odpowiedzialni są za organizację zajęć na kierunkach: Informatyka oraz Inżynieria Systemów na studiach I i II stopnia, w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym (więcej informacji tutaj).

W ramach działalności Katedry prowadzone są także studia podyplomowe na kierunkach: Systemy Multimedialne i Mobilne, więcej informacji o studiach tutaj).

Pracownicy Katedry są opiekunami studenckich kół naukowych: Koło Naukowe Interakcji Człowiek-Komputer, Koło Naukowe Uczenia Maszynowego „ESTYMATOR”, MIT – Mobile Information Technologies, Online Systems Developers (OSD), Technologie Mobilne, Multimedialne i Komunikacyjne „TeMoMuKo” (więcej informacji o kołach tutaj).

Kadra Katedry Informatyki bierze również udział w promocji nauki, organizując i prowadząc wykłady oraz pokazy, np. w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.