Czasopisma i konferencje

Czasopisma wydawane przy współudziale pracowników Katedry Informatyki:

 • e-Informatica Software Engineering Journal
  Tematyka czasopisma obejmuje następujące zagadnienia: metodologia, praktyka, architektura, technologia i narzędzia wykorzystywane w całym cyklu tworzenia i życia oprogramowania. Szczególny nacisk kładziony jest na ocenę empiryczną. Czasopismo publikowane jest w wersji papierowej i elektronicznej. Więcej informacji można znaleźć tutaj

Konferencje organizowane lub współorganizowane przez Katedrę Informatyki (obecnie i w przeszłości):

 • ISAT
  Konferencja poświęcona zagadnieniom koncepcji systemów informacyjnych i aplikacji oraz architektur i technologii wspierających współczesne systemy informacyjne. W ramach konferencji prezentowane są prace z zakresu analizy danych, informatycznego wsparcia biznesu, sieci komunikacyjnych, systemów komputerowych, finansów, innowacji i zarządzania. Informacje o bieżącej edycji konferencji można znaleźć tutaj
 • International Conference of System Science (ICSS)
  Konferencja poświęcona zagadnieniom uczenia maszynowego, baz danych i eksploracji danych, przetwarzania sygnałów i obrazów, teorii sterowania, modelowania i symulacji, identyfikacji systemów, badań operacyjnych oraz nauki o usługach.
 • Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania (KKIO)
  Konferencja poświęcona szeroko rozumianym zagadnieniom inżynierii oprogramowania i obejmująca aspekty naukowe, praktyki biznesowej oraz edukacji w dziedzinie inżynierii oprogramowania. Informacje o bieżącej edycji konferencji można znaleźć tutaj
 • Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR)
  Konferencja poświęcona tytułowym systemom czasu rzeczywistego. Obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: metody formalne opisu, projektowanie, testowanie, inżynieria oprogramowania systemów czasu rzeczywistego, systemy wbudowane, metody sztucznej inteligencji oraz zastosowania systemów czasu rzeczywistego. Informacje o bieżącej edycji konferencji można znaleźć tutaj