Prowadzone przedmioty

Pracownicy Katedry Informatyki prowadzą zajęcia na kierunkach kształcenia: Informatyka oraz Inżynieria Systemów, na studiach I i II stopnia, w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Lista prowadzonych przedmiotów z podziałem na kierunki i specjalności:

Informatyka – studia I stopnia

 • Administrowanie serwerami Linux
 • Administrowanie systemami Microsoft Windows
 • Algorytmy i techniki programowania równoległego
 • Algorytmy i struktury danych
 • Architektura systemów komputerowych
 • Baza danych Oracle – programowanie
 • Bazy danych
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych
 • Hurtownie danych
 • Hurtownie danych SAP
 • Informatyczne systemy sterowania
 • Inżynieria bezpieczeństwa systemów
 • Inżynieria systemów baz danych
 • Języki baz danych
 • Języki modelowania i wymiany informacji
 • Logika dla informatyków
 • Metody systemowe i decyzyjne w informatyce
 • Organizacja systemów komputerowych
 • Paradygmaty programowania
 • Podstawy inżynierii oprogramowania
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy elektroniki i miernictwa
 • Podstawy programowania
 • Podstawy teleinformatyki
 • Praca dyplomowa
 • Problemy społeczne i zawodowe informatyki
 • Procesowe zarządzanie projektem informacyjnym – DIP
 • Programowanie aplikacji multimedialnych
 • Programowanie systemów mobilnych
 • Programowanie systemów mobilnych Android
 • Programowanie systemów mobilnych iOS Apple
 • Programowanie systemów webowych
 • Programowanie urządzeń mobilnych w C#
 • Projektowanie oprogramowania
 • Proseminarium inżynierskie
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
 • Ruting i przełączanie w sieciach
 • Rozproszone bazy danych
 • Rozproszone systemy informatyczne
 • Seminarium dyplomowe
 • Sieci komputerowe
 • Sieci komputerowe II
 • Wytwarzanie oprogramowania w środowisku .NET
 • Zaawansowane technologie webowe

Informatyka – studia II stopnia

Wszystkie specjalności

 • Metodologia badań naukowych
 • Modelowanie i analiza biznesowa
 • Praca dyplomowa I
 • Praca dyplomowa II
 • Seminarium dyplomowe II
 • Systemy wspomagania decyzji
 • Teoria i inżynieria ruchu teleinformatycznego
 • Zaawansowane metody i techniki analizy danych

Bezpieczeństwo i niezawodność systemów informatycznych

 • Bezpieczeństwo sieciowe i internetowe
 • Diagnostyka systemów informatycznych
 • Kryptografia
 • Kwantowe systemy kryptograficzne
 • Modele niezawodności systemów informatycznych
 • Testowanie i niezawodność systemów komputerowych
 • Wytwarzanie bezpiecznych aplikacji
 • Zaawansowane systemy bezpieczeństwa informatycznego
 • Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych

Inteligentne systemy informatyczne

 • Przetwarzanie równoległe i rozproszone

Internet i technologie mobilne

 • Infrastruktura i badania Internetu
 • Modelowanie i analiza systemów webowych
 • Programowanie równoległe i rozproszone
 • Systemy mobilne i multimedia

Inżynieria oprogramowania

 • Architektura i technologie usług webowych
 • Modele i metryki jakości w inżynierii oprogramowania
 • Modelowanie i implementacja danych biznesowych
 • Programowanie na platformie Windows Azure
 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Projektowanie usług IT w organizacji
 • Przygotowanie publikacji z wykorzystaniem LaTeX’a
 • Teoretyczne podstawy przetwarzania rozproszonego
 • Zarządzanie wytwarzaniem i integracją systemów informacyjnych
 • Zarządzanie wytwarzaniem i integracją systemów II
 • Zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania

Projektowanie Systemów Informatycznych

 • Interakcja człowiek komputer

Systemy baz danych

 • Bezpieczeństwo baz danych
 • Dedukcyjne bazy danych
 • Implementacja systemów baz danych
 • Multimedialne bazy danych
 • Nowe technologie baz danych
 • Systemy wyszukiwania informacji
 • Zaawansowane systemy baz danych

Systemy wspomagania decyzji

 • Implementacja systemów wspomagania decyzji
 • Inteligentne systemy wspomagania decyzji
 • Komputerowe systemy identyfikacji i rozpoznawania
 • Podejmowanie decyzji w kompleksach operacji
 • Sterowanie systemami komputerowymi

Teleinformatyka

 • Bezpieczeństwo systemów
 • Infrastruktura budynku inteligentnego
 • Inteligentne systemy informacyjne – usługi i zastosowania
 • Metody integracji wiedzy
 • Systemy informatyczne i telekomunikacyjne
 • Zintegrowane systemy zarządzania

Inżynieria Systemów – studia I stopnia

 • Identyfikacja systemów
 • Internet rzeczy, mediów i usług
 • Jakość systemów informatycznych zorientowanych na usługi
 • Matematyka dyskretna
 • Metody numeryczne
 • Metody analizy wymagań dla systemów usługowych
 • Modele systemów dynamicznych
 • Modelowanie i symulacja systemów sterowania
 • Optymalizacja systemów
 • Podstawy elektroniki i elektrotechniki
 • Podstawy teorii decyzji i sterowania
 • Praca dyplomowa
 • Projektowanie efektywnych algorytmów przetwarzania danych w sieciowych systemach usług, rzeczy i multimediów
 • Projektowanie i implementacja systemów webowych
 • Projektowanie i implementacja zaawansowanych systemów webowych

Inżynieria Systemów – studia II stopnia

 • Informatyczne narzędzia w inżynierii systemów
 • Fizyka systemów złożonych
 • Informatyczne narzędzia wspomagania pracy grupowej
 • Integracja systemu
 • Inżynieria procesów zarządzania wiedzą
 • Metody eksploracji danych
 • Modele i analiza systemów
 • Modele matematyczne procesów, podobieństwo i zmiana skali
 • Modelowanie stochastyczne w działalności biznesowej
 • Ocena i certyfikacja wyrobów i systemów
 • Praca dyplomowa I
 • Praca dyplomowa II
 • Projektowanie systemów złożonych
 • Seminarium dyplomowe
 • Systemy wbudowane
 • Teoria i praktyka prognozowania
 • Wybrane problemy inżynierii systemów
 • Zaawansowane metody podejmowania decyzji
 • Zarządzanie wymaganiami