Pracownia Technologii Usługowych i Sieciowych

JUSZCZYSZYN KRZYSZTOF PROFESOR UCZELNI
KOŁACZEK GRZEGORZ PROFESOR UCZELNI
NOWAK KAMIL WYKŁADOWCA
ŚWIĄTEK PAWEŁ ADIUNKT
ŁUKASZ FALAS
PATRYK SCHAUER

Zakres działalności badawczej Pracowni

 • systemy internetu rzeczy, usług i mediów oraz ich zastosowania w obszarach służby zdrowia, transportu i logistyki oraz systemów produkcyjnych;
 • metody gromadzenia, przesyłania i przetwarzania danych strumieniowych (ang. data science, big data analytics, data stream processing);
 • personalizacja usług i dostępu do usług w rozproszonych systemach teleinformatycznych;
 • zarządzanie zasobami w heterogenicznych systemach teleinformatycznych;
 • optymalizacja heterogenicznych sieci przewodowych i bezprzewodowych;
 • metody sterowania przepływami oraz gwarantowania jakości usług komunikacyjnych w sieciach teleinformatycznych;
 • zarządzania zaufaniem w rozproszonych systemach informatycznych oraz oceny poziomu bezpieczeństwa i wykrywania stanów nietypowych;
 • analiza i projektowanie mechanizmów bezpieczeństwa systemów informatyczny z wykorzystaniem analizy danych charakteryzujących stany systemu;
 • metody analizy strukturalnej i predykcji zmian w sieciach złożonych – zastosowania do systemów społecznościowych, usługowych i teleinformatycznych;
 • zastosowania ontologii dziedzinowych i webowych języków ich reprezentacji do opisu usług, zasobów i rzeczy w systemach teleinformatycznych;
 • metody selekcji i kompozycji usług webowych.

Laboratorium technologii usługowych i sieciowych
Informacji o laboratorium „Laboratorium technologii usługowych i sieciowych” jest na stronie Katedry tutaj.
Kierownik Laboratorium: dr inż. Paweł Świątek

Infrastruktura Laboratorium

Na Infrastrukturę laboratorium Services And Networking TechnOlogieS Laboratory (SANTOS Lab), poza podstawowym wyposażeniem laboratoryjnym, składają się dwie szafy RACK’owe kolokowane we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym (WCSS) wyposażone w 3 przełączniki klasy operatorskiej dla sieci konwergentnych firmy Juniper (1 x MX240 i 2 x ACX5096), prywatną chmurę obliczeniową składającą się z dwóch klastrów serwerów kasetowych z możliwością wirtualizacji GPU, sześciu serwerów RACK i sprzętowych macierzy dyskowych, urządzenia do głębokiej inspekcji pakietów oraz IDS i IPS (Intrusion Detection/Prevention System)), analizatory ruchu sieciowego, a także programowalne przełączniki dla sieci SDN (Software Defined Network), ICN (Information Centric Network) i CAN (Content Aware Network), w tym Pica8, NetFPGA, EZappliance.
Laboratorium jest połączone z wyposażeniem sieciowo-serwerowym w WCSS dwoma dedykowanymi i niezależnymi traktami optycznymi o łącznej przepustowości 40Gb. Infrastruktura laboratoryjna kolokowana w WCSS jest bezpośrednio połączona z siecią PIONIER trzema łączami o przepustowości 10Gb każdy oraz z europejską siecią GEANT łączem 10Gb.

W wyniku realizacji licznych projektów badawczo-rozwojowych oraz uczestnictwie w wielu konsorcjach naukowych Laboratorium ma dostęp do ogólnopolskich i paneuropejskich sieci eksperymentalnych i laboratoriów badawczych. W szczególności w Laboratorium znajduje się węzeł ogólnopolskiego rozporoszonego laboratorium PL-LAB przeznaczonego do prowadzenia badań z zakresu Internetu Przyszłości (Future Internet), w tym sieci 5G, sieci definiowanych programowo (SDN), sieci świadomych przekazywanej treści (CAN) i informacji (ICN), a także internetu rzeczy, multimediów i usług (Internet of Things, Multimedia and Services) oraz systemów usługowych i chmurowych. Od marca 2015 roku Laboratorium jest członkiem stowarzyszonym współfinansowanych przez Komisję Europejską europejskich konsorcjów XIFI Federation oraz FI-WARE powstałych w ramach Future Internet Public Private Partnership (FI-PPP), których głównym celem jest udostępnianie nowoczesnej infrastruktury sieciowej i usługowej dla potrzeb opracowywania usług i aplikacji w infrastrukturze Internetu Przyszłości.

Zakres działalności Laboratorium

 • zastosowanie metod analizy systemowej do optymalizacji rzeczywistych procesów (np. transportowych, produkcyjnych, itp.);
 • zastosowanie metod analizy systemowej oraz inżynierii wiedzy do projektowania, optymalizacji i zarządzania systemami usługowymi oraz systemami wspomagania podejmowania decyzji;
 • systemy internetu rzeczy, usług i mediów oraz ich zastosowania w obszarach służby zdrowia, transportu i logistyki oraz systemów produkcyjnych;
 • metody gromadzenia, przesyłania i przetwarzania danych strumieniowych (ang. data science, big data analytics, data stream processing);
 • personalizacja usług i dostępu do usług w rozproszonych systemach teleinformatycznych;
 • zarządzanie zasobami w heterogenicznych systemach teleinformatycznych;
 • optymalizacja heterogenicznych sieci przewodowych i bezprzewodowych;
 • metody sterowania przepływami oraz gwarantowania jakości usług komunikacyjnych w sieciach teleinformatycznych;
 • bezpieczeństwo rozproszonych systemów informatycznych.