ZSTI – przedmioty wybieralne

Zastosowania Specjalistycznych Technologii Informatycznych – ZSTI – prognozowana liczba studentów –  45

PLAN SPECJALNOŚCI ZSTI

Wykaz przedmiotów wybieralnych w obrębie modułów 1 – 5.

Moduł wybieralny #1: Eksploracja danych 10020 E. 

Kod kursu Nazwa kursu Wymiar kursu Prowadzący
INZ002360W Przetwarzanie danych strumieniowych 15w dr inż. K.   Brzostowski
INZ002360P Przetwarzanie danych strumieniowych 30p dr inż. J.  Drapała
INZ002361W Eksploracja danych metodami uczenia maszynowego 15w dr inż. J.  Drapała
INZ002361P Eksploracja danych metodami uczenia maszynowego 30p dr inż. K.   Brzostowski

Moduł wybieralny #2: Inteligentne Systemy Wspomagania Decyzji 10020 E. 

Kod kursu Nazwa kursu Wymiar kursu Prowadzący
INZ002362W Obliczenia inteligentne w systemach informatycznych 15w dr inż. Magdalena Turowska
INZ002362P Obliczenia inteligentne w systemach informatycznych 30p dr inż. Magdalena Turowska, dr inż. Donat Orski
INZ002363W Wielokryterialna analiza i synteza dla problemów decyzyjnych z użyciem środków Informatyki 15w dr inż. Grzegorz Filcek
INZ002363P Wielokryterialna analiza i synteza dla problemów decyzyjnych z użyciem środków Informatyki 30p dr inż. Grzegorz Filcek, dr inż. Magdalena Turowska
INZ002364W Specjalistyczne technologie w sieciach informatycznych nowej generacji 15w dr inż. Maciej Drwal
INZ002364P Specjalistyczne technologie w sieciach informatycznych nowej generacji 30p dr inż. Maciej Drwal, dr inż. Dariusz Gąsior
INZ002365W Specjalistyczne technologie w systemach sieciowych 15w dr inż. Maciej Hojda
INZ002365P Specjalistyczne technologie w systemach sieciowych 30p dr inż. Maciej Hojda, dr inż. Grzegorz Filcek
INZ002366W Systemy informatyki przemysłowej 15w dr inż. Donat Orski
INZ002366P Systemy informatyki przemysłowej 30p dr inż. Donat Orski, dr inż. Maciej Hojda

Moduł wybieralny #3: Systemy usługowe i IoT 10020. 

Kod kursu Nazwa kursu Wymiar kursu Prowadzący
INZ002369W Projektowanie usług dziedzinowych w infrastrukturze chmurowej 15w Łukasz Falas, Patryk Schauer
INZ002369P Projektowanie usług dziedzinowych w infrastrukturze chmurowej 30p Łukasz Falas, Patryk Schauer
INZ002370W Budowanie systemów usługowych z wykorzystaniem chmur obliczeniowych 15w Łukasz Falas, Patryk Schauer
INZ002370P Budowanie systemów usługowych z wykorzystaniem chmur obliczeniowych 30p Łukasz Falas, Patryk Schauer

Moduł wybieralny #4: Interakcja człowiek-komputer 10020

Kod kursu Nazwa kursu Wymiar kursu Prowadzący
INZ002375W Modele lingwistycznych podsumowań danych i ich zastosowania 15w Dr inż. G. Popek/prof. R. Katarzyniak
INZ002375P Modele lingwistycznych podsumowań danych i ich zastosowania 30p Dr inż. G. Popek/prof. R. Katarzyniak
INZ002374W Metody profilowania użytkownika w środowiskach inteligentnych 15w Prof. R. Katarzyniak/dr inż. G. Popek
INZ002374P Metody profilowania użytkownika w środowiskach inteligentnych 30p Prof. R. Katarzyniak/dr inż. G. Popek

Moduł wybieralny #5: Zastosowania_Systemy webowe i mobilne 10020

Kod kursu Nazwa kursu Wymiar kursu Prowadzący
INZ002376W Zastosowania mobilne _ Programowanie aplikacji w iOS 15w Dr inż. Krzysztof Waśko
INZ002376P Zastosowania mobilne _ Programowanie aplikacji w iOS 30p Dr inż. Krzysztof Waśko
INZ002377W Zastosowania mobilne _ Programowanie aplikacji

w Androidzie

15w Dr inż. Mariusz Fraś, dr inż. Krzysztof Waśko
INZ002377P Zastosowania mobilne _ Programowanie aplikacji

w Androidzie

30p Dr inż. Mariusz Fraś, dr inż. Krzysztof Waśko
INZ002378W Zastosowania webowe_ Programowanie zaawansowanych aplikacji webowych 15w Dr inż. Ziemowit Nowak
INZ002378P Zastosowania webowe_ Programowanie zaawansowanych aplikacji webowych 30p Dr inż. Jolanta Wrzuszczak-Noga

Plik do pobrania

Modele lingwistycznych podsumowań danych i ich zastosowania

Metody profilowania użytkownika w środowiskach inteligentnych