Projekty badawcze

Wybrane projekty badawcze, w których realizacji uczestniczą lub uczestniczyli pracownicy Katedry:

 • PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020
  Źródłem finansowania jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 2.3 Inwestycje związane rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Projekt realizuje konsorcjum w składzie:
  1. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS),
  2. Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (lider konsorcjum),
  3. Politechnika Gdańska,
  4. Politechnika Śląska,
  5. Politechnika Warszawska,
  6. Politechnika Wrocławska.
  Wartość projektu: 15 324 261,- zł. Projekt realizowany w okresie: październik 2014 – grudzień 2015.
 • Platforma optymalizacji procesów biznesowych w zintegrowanych systemach informacyjnych
  Źródłem finansowania jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe. Partnerem biznesowym jest MGM Systems S.A. Wartość projektu: 10 672 218,- zł. Projekt realizowany w okresie: sierpień 2014 – czerwiec 2015.
 • Inżynieria Internetu Przyszłości
  Projekt finansowany przez  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Projekty rozwojowe POIG lata 2009-2013Poddziałanie 1.1.2. Realizowany w latach 2009 – 2013.
 • Nowe Technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki społeczeństwa informacyjnego opartego na paradygmacie SOA
  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Projekty Rozwojowe POIG lata 2007-2013, Poddziałanie 1.3.1″ i realizowany w latach 2009 – 2013.
 • Wspomaganie decyzji w sieciach dostaw – algorytmy rozdziału surowców z uwzględnieniem transportu
  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako projekt badawczy promotorski i realizowany w latach 2010 – 2011.
 • Specyfikacja i prototypowanie systemów czasu rzeczywistego
  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako projekt badawczy promotorski i realizowany w latach 2010 – 2011.
 • Metody komputerowe w zadaniach przetwarzania wiedzy w systemach autonomicznych
  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako projekt badawczy własny i realizowany w latach 2010 – 2013.
 • Złożone modele sieciowe w zarządzaniu usługami systemów teleinformatycznych
  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako projekt badawczy habilitacyjny i realizowany w latach 2010 – 2011.