ZSTI – Karty przedmiotów wybieralnych

Opis sylwetki absolwenta  specjalności ZSTI znajduje się tutaj.

Karty przedmiotów wybieralnych na specjalności ZSTI sem 2 znajdują się tutaj.