Tematyka badań i oferta dla biznesu

Prace naukowo-badawcze, prowadzone w Katedrze Informatyki, obejmują szeroki zakres działań z zakresu informatyki – począwszy od podstaw teoretycznych po praktyczne zastosowania technik informatycznych. W szczególności są to następujące zagadnienia:

  • modelowanie, analiza i projektowanie systemów oprogramowania,
  • bazy danych i hurtownie danych,
  • zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi,
  • analiza i projektowanie rozproszonych, mobilnych i webowych systemów komputerowych,
  • bezpieczeństwo systemów informatycznych,
  • złożone problemy identyfikacji i rozpoznawania,
  • sterowanie kompleksami operacji,
  • podstawy systemów ekspertowych z reprezentacją wiedzy i algorytmami sztucznej inteligencji,
  • podstawy projektowania systemów teleinformatycznych oraz lokalnych i rozległych sieci komputerowych.