Pracownia Inżynierii Oprogramowania

MADEYSKI LECH PROF. NADZW.
DUBIELEWICZ IWONA ADIUNKT
FRYŹLEWICZ ZBIGNIEW ADIUNKT
GRUBER JACEK DOCENT
HNATKOWSKA BOGUMIŁA ADIUNKT
HUZAR ZBIGNIEW PROF. ZW.
RATAJCZAK JANUSZ ST. WYKŁADOWCA
SPŁAWSKI ZDZISŁAW DOCENT
STASZAK URSZULA ST. WYKŁADOWCA
SZPUNAR ZBIGNIEW DOCENT
THOMAS WOJCIECH ST. WYKŁADOWCA
TUZINKIEWICZ LECH ADIUNKT
WALKOWIAK ANITA ASYSTENT

Zakres działalności
Pracownia Inżynierii Oprogramowania stawia sobie za cel prowadzenie badań naukowych, kształcenie kadry naukowej i prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie szeroko rozumianej inżynierii oprogramowania (oraz w dziedzinach pokrewnych) m.in. w obszarze: planowania, analizy, modelowania, projektowania, implementacji i utrzymania oprogramowania; metodyk zarządzania projektami oraz wytwarzania oprogramowania (od aplikacji korporacyjnych, webowych po aplikacje mobilne), w tym zwinnych metodyk (np. XP, Scrum, Kanban, Scrumban, Lean, Agile RUP), praktyk (np. Test-Driven Development, BDD, Pair Programming) i narzędzi wytwarzania oprogramowania (ang. agile methodologies, practices and tools) takich jak zintegrowane środowiska wytwarzania oprogramowania (np. IntelliJ IDEA), czy narzędzia do budowania oprogramowania (Maven, Gradle, Ant); oceny jakości oprogramowania oraz testów (np. z wykorzystaniem testowania mutacyjnego); testowania oprogramowania; automatycznego generowania testów; modelowania predykcyjnego w inżynierii oprogramowania (m.in. modele predykcji defektów oprogramowania) i eksploracji repozytoriów oprogramowania (np. wersjonowanych repozytoriów kodu, systemów zgłaszania błędów), w tym także oprogramowania otwartego (ang. open source), z wykorzystaniem metod analizy danych, uczenia maszynowego i metod statystycznych. W zakresie zainteresowań mieszczą się pomiary oprogramowania (ang. software measurement), metryki (ang. software metrics), badania empiryczne i eksperymenty w inżynierii oprogramowania (ang. empirical software engineering), inżynieria oprogramowania bazująca na dowodach empirycznych (ang. evidence-based software engineering), inżynieria oprogramowania bazująca na algorytmach poszukiwań optymalnych rozwiązań (ang. search-based software engineering), reprodukowalne badania naukowe (ang. reproducible research), odporne metody statystyczne, analizy i meta-analizy (w tym Bayesowskie) oraz teorie bazujące na danych empirycznych w inżynierii oprogramowania.

Laboratorium
Przy pracowni jest tworzone Laboratorium Inżynierii Oprogramowania. Krótka informacja na jego temat jest już na stronie Katedry (tutaj).

Dydaktyka
Specjalność na studiach II. stopnia na kierunku informatyka: Inżynieria Oprogramowania (IO). Przykładowe przedmioty w ramach specjalności IO to:

 • Projektowanie systemów informatycznych,
 • Modele predykcji i metryki w inżynierii oprogramowania,
 • Architektura i technologie usług webowych,
 • Zarządzanie wytwarzaniem i integracją systemów informacyjnych,
 • Modelowanie i implementacja danych biznesowych,
 • Modelowanie i implementacja danych biznesowych,
 • Programowanie na platformie Windows Azure,
 • Zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania.

Prowadzenie kilku przedmiotów na studiach I. stopnia na kierunku informatyka (w j. pol. i ang.) np.:

 • Projektowanie Oprogramowania,
 • E-business Concepts and Technologies.

Koła naukowe

 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Inżynierii Oprogramowania SEnS (Software Engineering Society).
 • PIAST.NET skupiające entuzjastów technologii .NET.

Opis kół naukowych dostępny jest tutaj.