Odszedł od nas prof. Adam Grzech

Prof. zw. dr hab. inż. Adam Grzech urodził się w 1954 r. w Dębicy. Był Absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej (1977). Uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w Instytucie Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej w 1979 r., stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie informatyki w 1989 r. a tytuł naukowy profesora w 2003 r.

Był adiunktem w Zakładzie Telemechaniki i Teleinformatyki w Instytucie Cybernetyki Technicznej PWr (1979-1982), adiunktem w Instytucie Sterowania i Techniki Systemów PWr (1982‑1989), docentem w Instytucie Sterowania i Techniki Systemów PWr (1989‑1993), profesorem PWr w Instytucie Informatyki Technicznej PWr (1993-2006) i profesorem zwyczajnym w Instytucie Informatyki PWr (od 2006). Dyrektor Instytutu Sterowania i Techniki Systemów (w latach 1991-1993 i 1999-2002). Pełnomocnik Rektora ds. Informatyzacji (od 2002 r.), kierownik Zakładu Teleinformatyki (od 1998 r.), sekretarz naukowy (od 1982 r.) i redaktor naczelny (od 2006 r.) kwartalnika Systems Science. Prorektor Politechniki Wrocławskiej ds. rozwoju (2003-2005), Prodziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania PWr (2005-2012) i członek Senatu PWr (2002-2008). Brał czynny udział w pracach komitetów programowych i organizacyjnych konferencji i czasopism krajowych, międzynarodowych i zagranicznych. Był członkiem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Rady Informatyzacji, Komitetu Informatyki PAN i Technical Committee TC6 (Communication Systems) IFIP. Autor ponad 350 publikacji w zakresie analizy, modelowania i projektowania systemów i sieci teleinformatycznych. Promotor 10 zakończonych przewodów doktorskich. Otrzymał Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora PWr, Złotą Odznakę Politechniki Wrocławskiej oraz Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi. Profesor Adam Grzech zmarł 21 listopada 2016 r. we Wrocławiu.

Odszedł od nas wspaniały Kolega, zasłużony Pracownik i Człowiek. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.