Seminarium Katedry Informatyki

Temat:FIWARE – Integracja z europejską infrastrukturą dla badań i rozwoju innowacyjnych rozwiązań w ramach Platformy Bazowej Internetu Przyszłości

Prelegenci: dr inż. Paweł Świątek, mgr inż. Patryk Schauer i mgr inż. Łukasz Falas z Pracowni Technologii Usługowych i Sieciowych.

Streszczenie wystąpienia

Na seminarium przedstawione zostaną założenia oraz główne rezultaty ogólnoeuropejskiego projektu FIWARE finansowanego w ramach funduszy FP7 oraz FI-PPP.. Głównym rezultatem było utworzenie pierwszego w Polsce akademickiego węzła FIWARE Lab oraz drugiego komercyjnego węzła wykorzystującego technologie FIWARE.
Głównymi celami prac realizowanych w ramach projektu było rozszerzenie federacji FIWARE Lab o kolejne węzły celem zwiększenia dostępnych zasobów obliczeniowych oraz świadczenie ulepszonych usług dla użytkowników stowarzyszonych w FIWARE Acceleration Programme oraz poza nim. Dodatkowym celem było wspieranie rozwoju komercyjnych instancji FIWARE w oparciu o wiarygodne plany biznesowe, a także zabezpieczenie stałego dostępu do środowiska eksperymentalnego FIWARE oraz promowanie współpracy partnerów FIWARE w celu utrzymania partnerstwa po zakończeniu Fi-Core.
Celem wszystkich tych działań było zapewnienie trwałego i globalnie konkurencyjnego fundamentu dla rozwoju ekonomicznego całej Europy, na bazie innowacyjnych rozwiązań opartych o technologie Internetu Przyszłości. Od strony technicznej, FIWARE jest platformą chmurową oferującą infrastruktury obliczeniową oraz komponenty programowe i usługi (FIWARE Generic Enablers), na bazie których można budować inteligentne aplikacje oraz zintegrowane rozwiązania Internetu Przyszłości. Zgodnie z koncepcją FIWARE wszystkie udostępniane zasoby , w tym komponenty programowe, usługi oraz rozwiązania dla dostawców infrastruktury obliczeniowej, są udostępniane publiczne i nieodpłatnie. Jednym z kluczowych założeń dla wszystkich rozwiązań udostępnianych w ramach FIWARE jest dostarczanie oprogramowania z wykorzystaniem modelu open source. Takie podejście przyspiesza pojawienie się wielu rozwiązań komercyjnych oraz platform zgodnych z FIWARE, które będą mogły być ze sobą łatwo integrowane. Dzięki temu, użytkownicy mogą sami decydować z jakiego środowiska chcą korzystać oraz gdzie będą się znajdować ich aplikacje oraz dane.
Udział Politechniki Wrocławskiej we wspomnianym projekcie miał na celu wsparcie tej inicjatywy poprzez uruchomienie jednego z węzłów infrastruktury FIWARE Lab we Wrocławiu oraz rozpowszechnienie rozwiązań usługowych oraz sieciowych opracowywanych na Politechnice Wrocławskiej poprzez udostępnienie ich w ramach uruchomionego węzła FIWARE. Dodatkowo, uruchomienie węzła we Wrocławiu umożliwi przedsiębiorcom oraz naukowcom z regionu wykorzystanie infrastruktury chmurowej dostępnej lokalnie do opracowywania nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących technologie Internetu Przyszłości oraz inteligentne aplikacje. Poza tym, powiązanie tej infrastruktury z uczelnią umożliwi przygotowanie dedykowanych wykładów oraz kursów z zakresu praktycznego wykorzystania rozwiązań dostępnych w ramach FIWARE Lab, co ma bezpośrednie przełożenie na podwyższenie poziomu kształcenia na Politechnice Wrocławskiej, a w dalszej perspektywie ma doprowadzić do pojawienia się większej liczby innowacyjnych rozwiązań dla Internetu Przyszłości, opracowanych przez wykwalifikowanych absolwentów Politechniki Wrocławskiej zatrudnionych w przedsiębiorstwach informatycznych lub zakładających własne start-up’y.